از زبان یک مادر

مادری سی ساله...

از زبان یک مادر

مادری سی ساله...

اگر خواننده ی من هستید بیایید توی اس و رسم نباشیم

حالا اینکه من چه اسمی دارم یا دقیقا کجای شهر زندگی میکنم به چه درد کسی میخورد؟
چرا اسم مستعار دارم و چرا شفاف نمی نویسم گاهی
چرا دقیقا از همسرم نمیگم و چرا و چرا و چرا....
بیخیال شیم

من یک مادر سی ساله هستم
بعد از سه سال ازدواج و یک سال انتظار خداوند موهبتی بزرگ عطا کرد و من مادر شدم.
پسرم پارسا الان هشت ماهه س. متولد نیمه مرداد 94
همسرم مهربان ترین مرد روی زمینه اما بسی مشغله فکری و کاری داره
همین!